Köszönet
Köszönjük, hogy a 2018-as évben is támogatta adományával egyesületünk munkáját!
Támogatóink
Bemutatkozás

1% felajánlás

Kérjük kedves látogatóinkat, barátainkat, szimpatizánsainkat, segítsenek adójuk 1%-ának felajánlásával, hogy mi is tudjunk segíteni a rászoruló családoknak! Támogatásukat előre is köszönjük!

Adószámunk: 18399185-1-02


Egyesületünk

2013. február 16-án alakult azzal a céllal, hogy az életükben problémákkal küzdő embereken a legmegfelelőbb eszközökkel segítsen.


Céljaink

  • A társadalmi szolidaritás jegyében a lelkileg és szociálisan kiszolgáltatott vagy veszélyhelyzetben lévő egyének, csoportok, így különösen a hátrányos helyzetű gyermekek, hajléktalanok, katasztrófa által sújtottak, betegek, szegények, fiatalok és idősek anyagi, természetbeni és lelki támogatása, a testi, lelki és szellemi jólét elősegítése, megtartásának támogatása az egyén, a közösség és a társadalom szintjén.
  • Az egyházaktól független hit egyéni és közösségi megélésének támogatása az esszénus értékek megőrzése és továbbadása által.
  • Élőhelyünk és távolabbi környezetünk védelmében való aktív közreműködés a környezettudatosság és a megújuló energiaforrások előtérbe helyezése mentén. A magyar fajták (honos vetőmagok, gyümölcsök, növények és állatok) védelme és népszerűsítése. A magyarságtudat erősítése a hagyományőrzés által, elfeledett szakmák felelevenítése.
  • Együttműködni más magyarországi és határon túli érdekképviseleti szervekkel, civil szerveződésekkel, társadalmi szervezetekkel, vallási és felekezeti csoportokkal a szociálisan rászorulók érdekeinek védelmében, valamint a magyarságtudat erősítésében.